top of page

 

Yhteistyörekisterin tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiak
irja
16.3.2023

 

1. Rekisterin nimi

Savonlinnan Kulttuurikellari ry:n yhteistyörekisteri

 

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan Kulttuurikellari ry. (y-tunnus 2897102-8)
Olavinkatu 34, 57130 Savonlinna

 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Savonlinnan Kulttuurikellari ry:n tietosuojavastaava
Juha Niskanen, slnkulttuurikellariry@gmail.com p. 0447991103

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen rekisteröimisen tarkoitus on yhteydenpito Savonlinnan Kulttuurikellari ry:n jäsenten, vapaaehtoistyöntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, ohjelmahaussa sekä  yhteyksien ylläpitämisessä.
Tietoja käytetään toiminnan tarpeisiin sekä yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Henkilötietojen antaminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta kaupallisiin markkinointitarkoituksiin, eikä niitä käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn/toiminimen/yrityksen/yhdistyksen perus- ja yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, mahdollinen verkkosivuosoite sekä muut tarvittavat tiedot).

 

6. Henkilötietojen tietolähteet

Hakijalta itseltään erillisellä kyselyllä. Kyselyihin vastaaminen on vapaaehtoista. Henkilötietoja ei saada muista lähteistä.

 

7. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan Kulttuurikellari ry:n työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet rekisteritietoihin, ja ostopalveluna hankitun työn tekijät esim. tapahtumatuottaja.

 

8. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan siirtää tapahtumien järjestäjille ja tuottajille.

 

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoitukseensa. Tietosuoja-asetuksen 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia itseään koskevan henkilötiedon poistamista rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ja pyytää henkilötietojen poistamista milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön (kohta 3).

 

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto:

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde 029 566 6700
Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteriä ylläpidetään Savonlinnan Kulttuurikellari ry:n omassa tietokoneessa. Käyttöoikeudet on rajattu työtehtävien mukaisesti.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Kaikki manuaaliset ainestot säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoja pääsee käsittelemään vain nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä vaadittaviin tehtäviin.

bottom of page